Tuesday, February 27, 2007

Poligami atau Zina

Sungguh prihatin mendengar poligami di banding-bandingkan dengan zina. Tidak sedikit orang yang melakukan poligami dengan dasar lebih baik daripada zina. Kenapa? Poligami adalah suatu perbuatan yang halal dan diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan zina memang diharamkan. Kalau ditanya baik mana "Poligami atau Zina" jelas jawabannya adalah baik Poligami. Saya fikir sungguh tidak fair membandingkannya.
Kesan yang timbul adalah poligami adalah sebagai fasilitas bagi orang yang tadinya akan berzina, "Daripada berzina lebih baik poligami", begitulah kesan yang timbul. Tidak jauh beda dengan seseorang pengamen jalanan atau orang minta-minta di bis yang mengatakan "Lebih baik begini daripada jadi rampok"

No comments: